W dniu 25 marca 2024 r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" Morasko część B w Poznaniu.