Debata - Analiza błękitnej infrastruktury i wysokości zabudowy

W tym tygodniu odbyły się dwie debaty uzupełniające w sprawie analiz przygotowanych na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznannia. W trakcie spotkań z ekspertami i przedstawicielami poznańskich rad osiedli, zaprezentowane zostały analiza błękitnej infrastruktury oraz anliza wysokości zabudowy, przygotowane na potrzeby projektu nowego Studium.

Osiedle Chrobrego - II konsultacje

W dniu 10 stycznia br. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Osiedle Bolesława Chrobrego - część południowa' w Poznaniu.

Debata - Analiza terenów produkcyjno-usługowych

W tym tygodniu zakończyliśmy cykl debat eksperckich i społecznych w sprawie analiz przygotowanych na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej została opublikowana prezentacja multimedialna dotycząca analizy terenów produkcyjno-usługowych wraz terenami handlu wielkopowierzchniowego sporządzonej na potrzeby projektu nowego Studium.

Debata - Analiza układu komunikacyjnego

Minął kolejny tydzień cyklu debat eksperckich i społecznych w sprawie analiz przygotowanych na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej została opublikowana prezentacja multimedialna dotycząca analizy układu komunikacyjnego sporządzonej na potrzeby projektu nowego Studium.

Debata - Analizy mieszkaniowe

Minął drugi tydzień cyklu debat eksperckich i społecznych w sprawie analiz przygotowanych na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej została opublikowana prezentacja multimedialna dotycząca analizy mieszkaniowej sporządzonej na potrzeby projektu nowego Studium.

Debata - Analiza systemu zieleni

Minął pierwszy tydzień cyklu debat eksperckich i społecznych w sprawie analiz przygotowanych na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej została opublikowana prezentacja multimedialna dotycząca analizy systemu zieleni sporządzonej na potrzeby projektu nowego Studium.