Nasz zespół

Nasz zespół to specjaliści z zakresu:

architektury i urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej,

transportu i infrastruktury, ochrony środowiska, analizy danych,

geoinformacji, ochrony dóbr kultury, ekonomii, wyceny nieruchomości,

administracji i prawa.


    

Marek Wróbel Marek Wróbel p.o. Dyrektora
Katarzyna Derda Katarzyna Derda Zastępca Dyrektora ds. Analiz
Adam Kijowski Adam Kijowski Zastępca Dyrektora ds. Projektowania
Barbara Lisiewicz-Jankowiak Barbara Lisiewicz-Jankowiak Główna Księgowa
Marcin Kasprzak Marcin Kasprzak Radca Prawny Kierownik Działu Prawnego
Adam Derc Adam Derc Kierownik Zespołu Projektowego nr 1
Marcin Piernikowski Marcin Piernikowski Kierownik Zespołu Projektowego nr 2
Magdalena Drabent Magdalena Drabent Kierownik Zespołu Projektowego nr 3
Joanna Grabarkiewicz Joanna Grabarkiewicz Kierownik Zespołu Projektowego nr 4
Hanna Sałanowska Hanna Sałanowska Kierownik Zespołu Projektowego nr 5
Joanna Woźniak Joanna Woźniak Kierownik Zespołu Transportu i Inżynierii
Joanna Zomerska Joanna Zomerska Kierownik Zespołu Opracowań Środowiskowych
Dorota Przybyła Dorota Przybyła Kierownik Zespołu Opracowań Finansowych
Kamila Brodziańska Kamila Brodzińska Kierownik Działu Organizacyjnego
Agata Leraczyk Agata Leraczyk Kierownik Zespołu Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Monika Malinowska Monika Malinowska Kierownik Działu Kadr i Płac
Przemysław Chmielewski Przemysław Chmielewski Inspektor Ochrony Danych
Łukasz Olędzki Łukasz Olędzki Rzecznik Prasowy