Oferta pracy STANOWISKO DS. OPRACOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Stanowisko ds. opracowań środowiskowych

Oferta pracy - grafika artykułu
Oferta pracy

Stanowisko ds. opracowań środowiskowych

więcej informacji dotyczących stanowiska znajdziecie na stronach: https://www.mpu.pl/mim/wortals/mpu/oferty-pracy,p,56995,58171,59176.html
oraz https://bip.poznan.pl/bip/miejska-pracownia-urbanistyczna-w-poznaniu,36/oferty-pracy/ds-opracowan-srodowiskowych,52676/

Na oferty czekamy do 22 lipca 2024 r. Prosimy składać je w punkcie informacyjnym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (III piętro), listownie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej albo mailowo na adres rekrutacja@poznan.mpu.pl (należy załączyć podpisane skany wymaganych dokumentów).