Zmieniamy Studium

STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

7. PRACE W KOMISJACH RADY MIASTA POZNANIA - zakończono

8. UCHWALENIE

________________________________________________________________________________________________________


UCHWALENIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA POZNANIA

W dniu 11 lipca 2023 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę nr LXXXVIII/1670/VIII/2023 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.


________________________________________________________________________________________________________

PRACE W KOMISJACH RADY MIASTA POZNANIA

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania został zaktualizowany:

https://bip.poznan.pl/bip/ (...)/projekt-uchwaly-w-sprawie-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-poznania.html

Teraz projekt oceniać będą Radni Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji oraz Komisji ds. Studium Miasta Poznania.

W najbliższych tygodniach zaplanowano sześć spotkań, które odbędą się:14, 21, 22, 26, 27 czerwca oraz 5 lipca.

Szczegółowy program znajduje się na: https://bip.poznan.pl/bip/posiedzenia/

________________________________________________________________________________________________________


DYSKUSJA PUBLICZNA

15 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

https://poznan-pl.zoom.us/j/93088979177?pwd=U3g4a2FBSVM1aDZoWmlaVEZOLzJFQT09

Meeting ID: 930 8897 9177

Passcode: 017967

WAŻNA INFORMACJA!
Spotkania są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym niezakłóconego przebiegu spotkania. Udział w spotkaniu jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo nie wyrażenia zgody na nagrywanie Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie.

________________________________________________________________________________________________________

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 6 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 2023 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

Uwagi do projektu Studium należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2023 r.

Załączniki


________________________________________________________________________________________________________

FILM

________________________________________________________________________________________________________


RAPORT Z KONSULTACJI

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za udział w II etapie konsultacji społecznych projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Podsumowaniem całego procesu konsultacyjnego jest raport, który Państwu prezentujemy:

RAPORT Z KONSULTACJI

Projekt Studium w wersji z etapu konsultacji znajdziecie Państwo poniżej:

PROJEKT STUDIUM Z ETAPU KONSULTACJI

MATERIAŁY DLA OSIEDLI NA POTRZEBY KONSULTACJI

________________________________________________________________________________________________________


Część druga II etapu konsultacji społecznych

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczynamy kolejny etap konsultacji projektu Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W dniu 31 marca 2022 r. o godzinie 17:00, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie informacyjne.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej i będzie transmitowane w mediach społecznościowych.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://poznan-pl.zoom.us/j/89067050218?pwd=QkFUUUZSRDhKd0NuMzR4aVdMc0Z2QT09

Identyfikator spotkania: 890 6705 0218

Kod dostępu: 975657

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej i będzie transmitowane w mediach społecznościowych. Na spotkaniu tym zaprezentujemy główne założenia kierunków nowego Studium miasta Poznania, jak również poinformujemy uczestników o szczegółach organizacyjnych prowadzonych konsultacji. W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań poprzez platformę ZOOM lub poprzez czat prowadzony w ramach transmisji w mediach społecznościowych. Do 6 maja br. zbierać będziemy opinie na temat projektu nowego Studium od wszystkich zainteresowanych.

Wszystkie informacje dotyczące konsultacji (w tym dane do logowania na platformie ZOOM) oraz materiały przygotowane na potrzeby konsultacji będą publikowane na stronie miasta Poznania (www.poznan.pl/konsultujemy) oraz stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu (www.mpu.pl). Szczegółowe informacje znajdą Państwo również w mediach społecznościowych.

Serdecznie zapraszamy!

________________________________________________________________________________________________________


ANALIZY - DEBATY EKSPERCKIE I SPOŁECZNE

Analizy funkcjonalno-przestrzenne sporządzone na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Materiały informacyjne przygotowane na potrzeby debat eksperckich oraz debat społecznych:

Załączniki


Część pierwsza II etapu konsultacji społecznych

W części pierwszej II etapu konsultacji odbędzie się cykl zdalnych debat eksperckich (z przedstawicielami branżowych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu, Polski Związek Firm Deweloperskich, czy organizacji działających w ramach Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego) i zdalnych debat społecznych (z przedstawicielami poznańskich rad osiedlowych). W trakcie debat omawiane będą cztery analizy w formie prezentacji multimedialnych, dotyczące uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych miasta Poznania (analiza zieleni, analiza mieszkaniowa, analiza komunikacyjna i analiza produkcji i usług wraz z handlem wielkopowierzchniowym). Zaproszenia do udziału w spotkaniach na platformie ZOOM zostaną rozesłane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz rad osiedli drogą mailową. Wszyscy zainteresowani przebiegiem debat z udziałem przedstawicieli poznańskich rad osiedli będą mogli śledzić transmisje na kanale filmowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w serwisie Youtube.

Harmonogram debat w sprawie projektu Studium:

Analiza systemu zieleni do Studium

23 listopada (godz. 17:00) - debata ekspercka; 25 listopada (godz. 17:00) - debata społeczna transmisja on-line

26 listopada - publikacja prezentacji multimedialnej

Analizy mieszkaniowe do Studium

30 listopada (godz. 17:00) - debata ekspercka; 2 grudnia (godz. 17:00) - debata społeczna transmisja on-line

3 grudnia - publikacja prezentacji multimedialnej

Analiza układu transportowego do Studium

7 grudnia (godz. 17:00) - debata ekspercka; 9 grudnia (godz. 17:00) - debata społeczna transmisja on-line

10 grudnia - publikacja prezentacji multimedialnej

Analiza terenów produkcyjno-usługowych, w tym handlu wielkopowierzchniowego

14 grudnia (godz. 17:00) - debata ekspercka; 16 grudnia (godz. 17:00) - debata społeczna transmisja on-line

17 grudnia - publikacja prezentacji multimedialnej

________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania. Drugi etap konsultacji projektu nowego Studium odbędzie się w dwóch częściach i trwać będzie od 23 listopada do końca marca 2022 roku. W pierwszej części, która rozpocznie się 23 listopada i trwać będzie do 17 grudnia tego roku, odbędzie się cykl debat eksperckich z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz cykl debat społecznych z przedstawicielami poznańskich rad osiedli.  W drugiej części planowane jest otwarte spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych. Zarówno debaty społeczne, jak i spotkanie konsultacyjne będą transmitowane w mediach społecznościowych.

Serdecznie zapraszamy!

________________________________________________________________________________________________________


ANALIZUJEMY

Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania szczegółowych analiz funkcjonalno-przestrzennych, na podstawie których sporządzimy projekt nowego Studium oraz rozpatrzone zostaną wnioski dotyczące tego dokumentu. Najważniejsze analizy dotyczą: systemu zieleni w mieście, rozmieszczenia terenów zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej oraz usługowej, w tym handlu wielkopowierzchniowego, modelu wysokości miasta, a także układu komunikacyjnego, wyposażania w infrastrukturę techniczną, w tym możliwość lokalizacji odnawialnych źródeł energii. Powyższe prace mają na celu  wypracowanie optymalnego sposobu zagospodarowania, który służyć będzie mieszkańcom i użytkownikom Poznania w perspektywie do 2050 roku.

________________________________________________________________________________________________________


KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - 24 czerwca do 31 lipca 2020 r.

I etap konsultacji społecznych składał się z kilku elementów. Obok publikacji materiałów informacyjnych oraz wyznaczenia terminu zbierania wniosków, w dniu 24 czerwca 2020 r. odbyła się również telekonferencja z udziałem przedstawicieli wszystkich rad osiedli oraz dyskusja on-line prowadzona w mediach społecznościowych. W kolejnym etapie zbierano także wnioski do projektu. Ze względu na wagę dokumentu, jakim jest Studium zdecydowaliśmy się wyznaczyć dłuższy niż zazwyczaj termin zbierania wniosków tj. od 25 czerwca do 31 lipca 2020 r. W terminie wpłynęło ponad 1500 wniosków.

________________________________________________________________________________________________________


PRZYSTĄPIENIE

Szanowni Państwo,

w dniu 5 maja 2020 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej