Dworzec kolejowy w Poznaniu

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna dworca kolejowego w Poznaniu została zaprezentowana na posiedzeniu połączonych Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji oraz Komisji Transportu i Polityki mieszkaniowej Rady Miasta Poznania w piątek, 15 grudnia 2023 roku.

Model 3D. Model przedstawia widok z góry. Bryły istniejącej i projektowanej zabudowy. Kolorem fioletowym zaznaczono m.in. strefę dworca i placu. - grafika artykułu
model funkcjonalno-przestrzenny dworca kolejowego w Poznaniu (szkic - model 3D)

Dworzec kolejowy Poznań Główny jest kluczowym elementem układu komunikacyjnego Miasta. Praca nad koncepcją nowego dworca rozpoczęła się od analiz historycznych, przestrzennych i funkcjonalnych, które pozwoliły określić pierwotne założenia dworca i jego późniejsze przekształcenia oraz wskazały kierunki niezbędnych zmian - tak by nowy dworzec odpowiadał współczesnym potrzebom metropolii. Nowy dworzec ma się znajdować na poziomie mostu Dworcowego i ulicy Głogowskiej - ponad wszystkimi peronami. Jednocześnie uporządkowany ma zostać układ peronów, tak aby były zintegrowane w jednej przestrzeni i łatwo dostępne dla pasażerów. Prezentacja jest dostępna na naszej stronie w zakładce "Poznań przyszłości'.