Debata - Analizy mieszkaniowe

Minął drugi tydzień cyklu debat eksperckich i społecznych w sprawie analiz przygotowanych na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej została opublikowana prezentacja multimedialna dotycząca analizy mieszkaniowej sporządzonej na potrzeby projektu nowego Studium.

Grafika przedstawia schematyczne domki. Na środku tytuł: trendy, uwarunkowania. Analizy mieszkaniowe. - grafika artykułu
Analizy mieszkaniowe.

Minął drugi tydzień pierwszej części II etapu konsultacji społecznych w sprawie projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W tym tygodniu odbyły się kolejne debaty (ekspercka i społeczna), których tematem była analiza mieszkaniowa sporządzona na potrzeby projektu nowego Studium. Na naszej stronie znajdą Państwo materiały informacyjne (prezentacja multimedialna), przygotowane na potrzeby debat. W kolejnym tygodniu tematem wtorkowych i czwartkowych debat będzie analiza układu transportowego przeprowadzona na potrzeby projektu nowego Studium.

Załączniki

sieci społecznościowe