Projekt nowego STUDIUM

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Grafika - projekt Studium - grafika artykułu
Grafika - projekt Studium

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania:

PROJEKT STUDIUM

Materiały dla Osiedli znajdziecie Państwo tutaj:

MATERIAŁY DLA OSIEDLI

Na Państwa opinie czekać będziemy do dnia 6 maja br.

sieci społecznościowe