Projekt Studium

Załączony poniżej projekt Studium składa się z części tekstowej i graficznej.

Część tekstowa - Tekst projektu Studium zawiera uwarunkowania - czyli diagnozę stanu istniejącego oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego - czyli pomysł na rozwój przestrzenny Miasta.

Na część graficzną projektu Studium składają się mapy do uwarunkowań, mapy do kierunków oraz rysunek projektu Studium w postaci dwóch załączników.

Dodatkowo, aby przybliżyć Państwu główne założenia projektu Studium, przygotowaliśmy prezentację multimedialną. 

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej