Plany uchwalone

Uchwalono 314 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

obejmujących obszar 14012,5 ha, co stanowi ok. 53,5% powierzchni miasta.*

* stan na 3.04.2024 r. zawierający plany obowiązujące oraz oczekujące na wejście w życie

_____________________________________________________________________________

ODSZUKAJ PLAN NA MAPIE MIASTA

możesz również skorzystać z:

System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Poniżej znajduje się wykaz uchwalonych planów wraz z odnośnikami:

2021

Swaa - Mpzp "Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - część północna A

Sdc - Mpzp "Sołacz - część C" w Poznaniu

Kt - Mpzp "W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" w Poznaniu

Ddd - Mpzp "Świerczewo - część D" w Poznaniu

Mak2 - Mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część C w Poznaniu

Ke - Mpzp dla terenów w rejonie ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej w Poznaniu

Wk - Mpzp osiedla Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz ul. Połabskiej w Poznaniu

Hf - Mpzp "Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu

C1h - Mpzp "Park im. J. H. Dąbrowskiego" w Poznaniu

Me1 - Mpzp obszaru Umultowo Wschód - rejon ulicy Bożywoja w Poznaniu

Sdb - Mpzp "Sołacz - część B" w Poznaniu

Gw - Mpzp "Węzeł Górczyn" w Poznaniu

Gl - Mpzp dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu - rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego

Sv - "Park Cytadela" w Poznaniu

Łk - Mpzp dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu

Paa - Mpzp "Osiedle Jana III Sobieskiego" - część A w Poznaniu

Am - "Rejon ulicy W. Majakowskiego" w Poznaniu

Afa - Mpzp "W rejonie ulicy Wrzesińskiej" część A w Poznaniu

Mar1 - Mpzp "Morasko - Radojewo - Umultowo", część Radojewo Wschód A w Poznaniu

Map1 - Mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" dla klina zieleni w rejonie ulicy Okolewo w Poznaniu

Łp - Mpzp dla terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej w Poznaniu

Ma1s - Mpzp "W rejonie ulicy Deszczowej" w Poznaniu

Pu - Mpzp dla terenów w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej w Poznaniu

Zja - Mpzp "Podolany Południe"- część A w Poznaniu

Mac - Mpzp obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ulic Radojewo i Nadwarciańskiej w Poznaniu