"Smochowice - Sianowska"- cz.A - II konsultacje

W dniu 19 stycznia 2023 r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Smochowice - Sianowska' - część A w Poznaniu.

model 3D. Wizualizacja przedstawia bryły istniejącej i projektowanej zabudowy. Kolorem zielonym podkreślono tereny zieleni i drzewa. - grafika artykułu
Propozycja zagospodarowania terenu według projektu mpzp (etap - II konsultacje społeczne)

Szanowni Państwo,

w dniu 19 stycznia 2023r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Smochowice - Sianowska' - część A w Poznaniu.
Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.
Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://zoom.us/j/91635691896?pwd=dVlhbkNFcU9iRFVyREx6VUVDcmhPQT09
Meeting ID: 916 3569 1896
Passcode: 146325

Konsultacje społeczne dotyczące 'Smochowice - Sianowska' - część A potrwają od 19 stycznia do 3 lutego 2023 r.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu:
Magdalena Drabent - mdrabent@poznan.mpu.pl; Grażyna Frączyk - gfraczyk@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 639 64 60

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03
Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

sieci społecznościowe