Raport z konsultacji projektu Studium

Raport z II etapu konsultacji społecznych projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Raport z II etapu konsultacji społecznych - grafika artykułu
Raport z II etapu konsultacji społecznych

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za udział w II etapie konsultacji społecznych projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który jest podsumowaniem całego procesu konsultacyjnego:

RAPORT Z KONSULTACJI

sieci społecznościowe