Projekt Nowego Studium-II konsultacje

Pierwsza część II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Infografika prezentująca szczegóły przebiegu pierwszej części II etapu konsultacji społecznych w sprawie projektu Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - grafika artykułu
Infografika nr 1

Rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania. Drugi etap konsultacji projektu nowego Studium odbędzie się w dwóch częściach i trwać będzie od 23 listopada do końca marca 2022 roku. W pierwszej części, która rozpocznie się 23 listopada i trwać będzie do 17 grudnia tego roku, odbędzie się cykl debat eksperckich z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz cykl debat społecznych z przedstawicielami poznańskich rad osiedli. W drugiej części planowane jest otwarte spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych. Zarówno debaty społeczne, jak i spotkanie konsultacyjne będą transmitowane w mediach społecznościowych. W ramach konsultacji będą również publikowane specjalnie przygotowane materiały informacyjne (prezentacje multimedialne oraz sam projekt Studium), będą również zbierane opinie o projekcie nowego Studium.

sieci społecznościowe