Oferta pracy

Poszukujemy osoby do pracy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

ds. projektowania urbanistycznego - grafika artykułu
ds. projektowania urbanistycznego

Stanowisko ds. projektowania urbanistycznego

więcej informacji dotyczących stanowiska znajdziecie na stronach:
bip.poznan.pl/ (...)oferty-pracy
oraz
https://www.mpu.pl/.../.../oferty-pracy

Na oferty czekamy do 30 listopada 2022 r. Prosimy składać je w punkcie informacyjnym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (III piętro), listownie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, mailowo na adres rekrutacja@poznan.mpu.pl albo za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: MPU_Poznan/SkrytkaESP (należy załączyć podpisane skany wymaganych dokumentów).