Oferta pracy

Poszukujemy osoby do pracy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Oferta pracy - grafika artykułu
Oferta pracy

Stanowisko ds. projektowania urbanistycznego

więcej informacji dotyczących stanowiska znajdziecie na stronach:
https://bip.poznan.pl/.../oferty-pracy
oraz
https://www.mpu.pl/.../.../oferty-pracy
Na oferty czekamy do 27 czerwca 2022 r. Prosimy składać je w punkcie informacyjnym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (III piętro), listownie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, mailowo na adres rekrutacja@poznan.mpu.pl albo za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: MPU_Poznan/SkrytkaESP (należy załączyć podpisane skany wymaganych dokumentów).

sieci społecznościowe