Oferta pracy

Poszukujemy osoby do pracy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Oferta pracy - grafika artykułu
Oferta pracy

Stanowisko ds. administracyjnych

więcej informacji dotyczących stanowiska znajdziecie na stronach:
https://bip.poznan.pl/bip/miejska-pracownia-urbanistyczna-w-poznaniu,36/oferty-pracy/ds-administracyjnych,44735/
oraz
https://www.mpu.pl/.../.../oferty-pracy

Na oferty czekamy do 24 października 2022 r. Prosimy składać je w punkcie informacyjnym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (III piętro), listownie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, mailowo na adres rekrutacja@poznan.mpu.pl albo za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: MPU_Poznan/SkrytkaESP (należy załączyć podpisane skany wymaganych dokumentów).

sieci społecznościowe