Debata - Analiza układu komunikacyjnego

Minął kolejny tydzień cyklu debat eksperckich i społecznych w sprawie analiz przygotowanych na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej została opublikowana prezentacja multimedialna dotycząca analizy układu komunikacyjnego sporządzonej na potrzeby projektu nowego Studium.

Grafika przedstawia schematyczne kształty rowerzysty, pieszego, samochodu i autobusu. Na środku tytuł: trendy, uwarunkowania, założenia do kierunków. Analiza układu komunikacyjnego. - grafika artykułu
Analiza układu komunikacyjnego.

Minął kolejny tydzień pierwszej części II etapu konsultacji społecznych w sprawie projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W tym tygodniu odbyły się kolejne debaty (ekspercka i społeczna), których tematem była analiza układu komunikacyjnego sporządzona na potrzeby projektu nowego Studium. Na naszej stronie znajdą Państwo materiały informacyjne (prezentacja multimedialna), przygotowane na potrzeby debat. W kolejnym tygodniu tematem wtorkowych i czwartkowych debat będzie analiza terenów produjcyjno-usługowych, w tym handlu wielkopowierzchniowego, przeprowadzona na potrzeby projektu nowego Studium.

Załączniki