Debata - Analiza terenów produkcyjno-usługowych

W tym tygodniu zakończyliśmy cykl debat eksperckich i społecznych w sprawie analiz przygotowanych na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej została opublikowana prezentacja multimedialna dotycząca analizy terenów produkcyjno-usługowych wraz terenami handlu wielkopowierzchniowego sporządzonej na potrzeby projektu nowego Studium.

Grafika przedstawia schematyczne kształty sklepów i budynku produkcyjnego. Na środku tytuł: trendy, uwarunkowania, założenia do kierunków. Analiza terenów produkcyjno-usługowych, w tym handlu wielkopowierzchniowego. - grafika artykułu
Analiza terenów produkcyjno-usługowych, w tym handlu wielkopowierzchniowego.

Minął kolejny tydzień pierwszej części II etapu konsultacji społecznych w sprawie projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W tym tygodniu odbyły się ostatnie, zaplanowane debaty (ekspercka i społeczna), których tematem była analiza terenów produkcyjno-usługowych wraz z terenami handlu wielkopowierzchniowego, sporządzona na potrzeby projektu nowego Studium. Na naszej stronie znajdą Państwo materiały informacyjne (prezentacja multimedialna), przygotowane na potrzeby debat. O kolejnych etap prac nad projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania będziemy na bieżąco informować.

Załączniki

sieci społecznościowe