Debata - Analiza systemu zieleni

Minął pierwszy tydzień cyklu debat eksperckich i społecznych w sprawie analiz przygotowanych na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej została opublikowana prezentacja multimedialna dotycząca analizy systemu zieleni sporządzonej na potrzeby projektu nowego Studium.

Grafika przedstawia schematyczne kształty drzew. Na środku tytuł: trendy, uwarunkowania, założenia do kierunków. Analiza systemu zieleni. - grafika artykułu
Analiza systemu zieleni - prezentacja.

W mijającym tygodniu rozpoczęła się pierwsza część II etapu konsultacji społecznych w sprawie projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Odbyły się pierwsze debaty (ekspercka i społeczna), których tematem była analiza systemu zieleni sporządzona na potrzeby projektu nowego Studium. Na naszej stronie znajdą Państwo materiały informacyjne (prezentacja multimedialna), przygotowane na potrzeby debat. W kolejnym tygodniu tematem wtorkowych i czwartkowych debat będzie analiza mieszkaniowa przeprowadzona na potrzeby projektu nowego Studium.

Załączniki

sieci społecznościowe