Debata - Analiza błękitnej infrastruktury i wysokości zabudowy

W tym tygodniu odbyły się dwie debaty uzupełniające w sprawie analiz przygotowanych na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznannia. W trakcie spotkań z ekspertami i przedstawicielami poznańskich rad osiedli, zaprezentowane zostały analiza błękitnej infrastruktury oraz anliza wysokości zabudowy, przygotowane na potrzeby projektu nowego Studium.

Analiza błękitnej infrastruktury i wysokości zabudowy - grafika artykułu
Analiza błękitnej infrastruktury i wysokości zabudowy

Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy, że w ramach uzupełnienia debaty o analizach przygotowanych na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, zaprezentowane zostaną Państwu jeszcze dwie analizy: analiza błękitnej infrastruktury oraz analiza wysokości zabudowy. Na naszej stronie znajdą Państwo materiały informacyjne (prezentacje multimedialne), przygotowane na potrzeby debat. W ten sposób zakończyliśmy pierwszą część II etapu konsultacji społecznych w sprawie projektu nowego Studium. Przed nami część druga, a o szczegółach będziemy informować Państwa na naszej stronie i w mediach społecznościowych.

Załączniki

sieci społecznościowe