Zielona wystawa na Wolnym Dziedzińcu

Czym są kliny zieleni? Po co powstały i dlaczego są ważne dla poznanianek i poznaniaków? Jaką rolę pełnią jeziora i Warta? Na te pytania odpowiada wystawa "Z natury rzeczy w Poznaniu" - od czwartku, 28 kwietnia, można ją oglądać na Wolnym Dziedzińcu. Ekspozycja przybliża też nowe studium - konstytucję przestrzenną miasta, która pozwoli na rozwijanie unikalnego układu zieleni.

Na zdjęciu trzy plansze wystawy, na pierwszym planie rośliny, w tle budynek urzędu miasta - grafika artykułu
Ekspozycja wyjaśnia rolę, jaką w projektowaniu Poznania odgrywają kliny zieleni

Wystawa składa się z 27 plansz, które można oglądać na dziedzińcu urzędu miasta przy placu Kolegiackim 17 od 28 kwietnia. Powstała dzięki współpracy Gabinetu Prezydenta, Wydziału Kultury UMP oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 

Ekspozycja wyjaśnia rolę, jaką w projektowaniu Poznania odgrywają kliny zieleni i przybliża historię ich powstawania. Ten unikalny system zieleni jest niezwykle ważny dla tworzonego właśnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania - czyli najważniejszego urbanistycznego dokumentu miasta, jego konstytucji przestrzennej. Projekt oparty jest na sześciu głównych założeniach, które będą wpływać na rozwój stolicy Wielkopolski przez najbliższe dekady. Jednym z nich jest dbałość o dziedzictwo przyrodnicze miasta. "

Studium zakłada więc ochronę nie tylko systemu klinowo-pierścieniowego, ale także lokalnych, porośniętych roślinnością obszarów o powierzchni powyżej 5000 m2. Wprowadza również łączniki, które stanowią powiązania pomiędzy klinami zieleni miasta oraz parkami czy skwerami. Dzięki temu możliwe będzie dalsze rozwijanie wyjątkowego układu terenów zieleni, jakim szczyci się Poznań

Odwiedzający wystawę poznają też biografię prof. Władysława Czarneckiego - urbanisty, który stworzył unikalny w skali Europy układ klinowo-pierścieniowy. Jako uznany architekt zaprojektował również wiele charakterystycznych obiektów: Osiedle Tramwajarzy na Jeżycach, Kolonię Mieszkaniową przy ul. Wspólnej, budynek Domu Żołnierza przy ul. Ratajczaka, kościół Dominikanów czy budynek Collegium Historicum Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Wystawa poświęcona jest również m.in. Warcie i terenom nadrzecznym. Dla poznaniaków to strefa sportu, wypoczynku, relaksu i ekologii. Każdego roku odbywają się tam liczne koncerty, warsztaty, wystawy i projekcje filmowe. Od kilku lat Poznań "wraca nad rzekę" - Wartostrada, plaże miejskie, strefy rekreacji i wypoczynku czy rozbudowa infrastruktury transportu wodnego są już stałymi elementami miejskich inwestycji.

Obecnie uchwalone w granicach Poznania miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują 51,6% powierzchni miasta. Wszystkie łączy wspólny

mianownik - dbałość o środowisko przyrodnicze. Zauważony przez prof. Czarneckiego system zieleni był i jest chroniony przez kolejne pokolenia. Nadal stanowi szkielet struktury urbanistycznej wzbogacany o nowe elementy. Powiększa się sukcesywnie o osiedlowe skwery, parki kieszonkowe, tereny sportowo-rekreacyjne czy systemy łączników zieleni. 

Od 1 kwietnia na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu udostępniony jest projekt nowego studium. Do 6 maja mieszkańcy mogą zgłaszać do niego swoje opinie.

AW

sieci społecznościowe