W rejonie ulicy Folwarcznej - wyłożenie i dyskusja

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Folwarcznej" został wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 3 lipca 2024 r., o godzinie 17:00.

model 3d zagspodarowania terenu - grafika artykułu
projekt mpzp "W rejonie ulicy Folwarcznej"

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 28 czerwca do 19 lipca 2024 r.

DYSKUSJA PUBLICZNA

3 lipca 2024 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

https://zoom.us/j/92507793715?pwd=VbVS9u9qE3S7N548XgKVjoxW9mztzn.1

Meeting ID: 925 0779 3715
Passcode: 491883

WAŻNA INFORMACJA!
Spotkania są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym niezakłóconego przebiegu spotkania. Udział w spotkaniu jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo nie wyrażenia zgody na nagrywanie Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie.

UWAGI DO PROJEKTU
należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2024 r.