"W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej" - II konsultacje

W dniu 25 czerwca 2024 r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej" w Poznaniu.

Propozycja zagospodarowania terenu według projektu mpzp (etap - II konsultacje społeczne) - grafika artykułu
Propozycja zagospodarowania terenu według projektu mpzp (etap - II konsultacje społeczne)

Szanowni Państwo,

w dniu 25 czerwca 2024 r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej" w Poznaniu.
Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu  25 czerwca 2024 r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

https://zoom.us/j/92386080971?pwd=sNa7ae4Uuu4ZO3boXgMfdawxM3tZDT.1
Identyfikator spotkania: 923 8608 0971
Kod dostępu: 625440

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp "W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej" w Poznaniu potrwają od 25 czerwca 2024 r. do 12 lipca 2024 r.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu:
Marcin Piernikowski - mpiernikowski@poznan.mpu.pl; Łukasz Brodnicki - lbrodnicki@poznan.mpu.pl; Dariusz Marcinek - dmarcinek@poznan.mpu.pl; Magdalena Jakubik - mjakubik@poznan.mpu.pl.
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 639 64 60

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka-Prewicz, tel. 61 878 15 03.
Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!