"W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej" - I konsultacje

Serdecznie zapraszamy do udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej" w Poznaniu.

projekt mpzp - I konsultacje - grafika artykułu
projekt mpzp - I konsultacje

Zapraszamy do udziału w  I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej" w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 15 grudnia 2023 r. do 10 stycznia 2024 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Marcin Piernikowski - mpiernikowski@poznan.mpu.pl,  Łukasz Brodnicki - lbrodnicki@poznan.mpu.pl, Ewa Kwiecień - ekwiecien@poznan.mpu.pl, Dariusz Marcinek - dmarcinek@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 63-96-460

Kwestie organizacyjne Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!