"W rejonie ulic Inflanckiej i Chartowo oraz alei Radziejewskiego" - I konsultacje

Serdecznie zapraszamy do udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic Inflanckiej i Chartowo oraz alei Radziejewskiego' w Poznaniu.

"W rejonie ulic Inflanckiej i Chartowo oraz alei Radziejewskiego" w Poznaniu - I konsultacje - grafika artykułu
projekt mpzp - I konsultacje

Zapraszamy do udziału w  I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic Inflanckiej i Chartowo oraz alei Radziejewskiego' w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 13 października do 3 listopada 2023 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Hanna Sałanowska - kierownik zespołu projektowego - HSalanowska@poznan.mpu.pl,  Adrian Rutkowski - koordynator projektu - ARutkowski@poznan.mpu.pl, Zofia Lange - asystentka projektanta: ZLange@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 63-96-460

Kwestie organizacyjne Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!