Umultowo Wschód - rejon ulicy Bożywoja - wyłożenie i dyskusja

Umultowo Wschód - rejon ulicy Bożywoja - wyłożenie

Umultowo Wschód - rejon ulicy Bożywoja - wyłożenie i dyskusja - grafika artykułu
Umultowo Wschód - rejon ulicy Bożywoja - wyłożenie i dyskusja

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 11 czerwca 2021 r. do 9 lipca 2021 r.

Dyskusja publiczna - 5 lipca 2021 r. o godz. 17:00 zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (platforma ZOOM).

https://zoom.us/j/97801839087?pwd=MjRCOE5waitDTTkrTWVZZHJ6Vmk1QT09

Meeting ID: 978 0183 9087

Passcode: 460528

WAŻNA INFORMACJA!
Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.
Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021 r.

sieci społecznościowe