Umultowo Wschód - Jasne Błonie - wyłożenie i dyskusja

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Umultowo Wschód - rejon ulicy Jasne Błonie" został wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 r., o godzinie 17:00.

model 3D. Wizualizacja przedstawia bryły istniejącej i projektowanej zabudowy. Kolorem zielonym podkreślono tereny zieleni i drzewa. - grafika artykułu
projekt mpzp - wyłożenie do publicznego wglądu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 24 listopada do 22 grudnia 2023 r.

DYSKUSJA PUBLICZNA

11 grudnia 2023 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

https://zoom.us/j/95328478960?pwd=L1hsTU95NCtLMWtzL3dZZ2ZHS2lwdz09

Meeting ID: 953 2847 8960
Passcode: 823990

WAŻNA INFORMACJA!
Spotkania są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym niezakłóconego przebiegu spotkania. Udział w spotkaniu jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo nie wyrażenia zgody na nagrywanie Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie.

UWAGI DO PROJEKTU

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2024 r.