Umultowo Wschód - Jasne Błonie - II konsultacje

Drugi etap konsultacji społecznych w sprawie projektu mpzp 'Umultowo Wschód - rejon ulicy Jasne Błonie' w Poznaniu

Grafika. Fragment mapy miasta. - grafika artykułu
projekt mpzp "Umultowo Wschód - rejon ulicy Jasne Błonie" - II konsultacje

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Umultowo Wschód - rejon ulicy Jasne Błonie' w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 23 czerwca do 7 lipca 2023 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Joanna Grabarkiewicz - kierownik zespołu projektowego - jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl,  Olga Seligmann - koordynator projektu - oseligmann@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460

Kwestie organizacyjne Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!