ul. Wysoka - wyłożenie i dyskusja

Projekt mpzp "Rejon ulicy Wysokiej" w Poznaniu

Wizualizacja. Propozycja zagospodarowania terenu wg projektu planu miejscowego. Model przedstawia proste bryły istniejących oraz projektowanych budynków. - grafika artykułu
Propozycja zagospodarowania terenu wg projektu mpzp (etap: wyłożenie do publicznego wglądu)

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Od 13 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r.

Dyskusja publiczna - 21 października 2021 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

Dane do logowania:

https://zoom.us/j/96514985842?pwd=b3lXQmpma3N2SnpqemFQSGo3UVNnUT09

Meeting ID: 965 1498 5842
Passcode: 279322

WAŻNA INFORMACJA!
Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.
Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2021 r.

sieci społecznościowe