ul. Sióstr Misjonarek - wyłożenie i dyskusja

Projekt mpzp dla terenu w rejonie ulicy Sióstr Misjonarek w Poznaniu.

Wizualizacja. Propozycja zagospodarowania terenu wg projektu planu miejscowego. Model przedstawia bryły istniejącej i projektowanej zabudowy, oraz podkreślone kolorem zielonym tereny zieleni i drzewa. Budynki projektowane podkreślone są kolorem czerwonym. - grafika artykułu
Propozycja zagospodarowania terenu według projektu mpzp (etap - wyłożenie do publicznego wglądu)

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 22 czerwca 2022 r. do 21 lipca 2022 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 lipca 2022 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2022 r.

https://zoom.us/j/96688280521?pwd=S201eWY1YmlyWFYreTFoU3p5NGZKQT09

Meeting ID: 966 8828 0521

Passcode: 360212

WAŻNA INFORMACJA!
Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane
w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności
w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.
Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

sieci społecznościowe