ul. Naramowicka i Karpia - wyłożenie i dyskusja

Projekt mpzp dla obszaru w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia w Poznaniu

Propozycja zagospodarowania terenu wg projektu mpzp (etap: wyłożenie do publicznego wglądu) - grafika artykułu
Propozycja zagospodarowania terenu wg projektu mpzp (etap: wyłożenie do publicznego wglądu)

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 17 listopada do 15 grudnia 2021 r.

Dyskuja publiczna - 22 listopada 2021 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

Dane do logowania:

https://zoom.us/j/95311552878?pwd=ZnBTOGljS1ZWa0xwekM1Y1YxZlMzZz09

Meeting ID: 953 1155 2878

Passcode: 398183

WAŻNA INFORMACJA!
Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.
Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.

sieci społecznościowe