ul. Liliowa - II konsultacje

Drugi etap konsultacji społecznych w sprawie projektu mpzp w rejonie ulicy Liliowej w Poznaniu

projekt mpzp w rejonie ulicy Liliowej w Poznaniu - II konsultacje społeczne - grafika artykułu
projekt mpzp w rejonie ulicy Liliowej w Poznaniu - II konsultacje społeczne

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Liliowej w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 3 do 17 października 2022 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Magdalena Drabent - kierownik zespołu projektowego - mdrabent@poznan.mpu.pl,  Angelika Śmiłowska-Pieczak - koordynator projektu - asmilowska@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460

Kwestie organizacyjne Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

sieci społecznościowe