Szelągowska i Wilczak - wyłożenie i dyskusja

Projekt mpzp "Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak" w Poznaniu

Wizualizacja. Propozycja zagospodarowania terenu wg projektu planu miejscowego. Model przedstawia proste bryły istniejących budynków oraz projektowanych - grafika artykułu
Propozycja zagospodarowania terenu według projektu mpzp (etap - wyłożenie do publicznego wglądu)

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 24 lutego 2022 r. do 24 marca 2022 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 marca 2022 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2022 r.

https://zoom.us/j/91406175736?pwd=bmVXelBjaTZuUXByNnIxV3cxZXJxQT09

Meeting ID: 914 0617 5736

Passcode: 382572

WAŻNA INFORMACJA!
Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane
w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności
w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.
Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

sieci społecznościowe