Świerczewo - część D - wyłożenie i dyskusja

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Świerczewo - część D" w Poznaniu.

Model terenu - osiedle zabudowy jednorodzinnej, ogrody działkowe, cmentarz i zieleń wzdłuż cieku Górczynka - grafika artykułu
Propozycja zagospodarowania terenu wg projektu mpzp (etap: wyłożenie do publicznego wglądu)

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Od 8 lipca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.

Dyskusja publiczna - 15 lipca 2021 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

Dane do logowania:

https://zoom.us/j/93144016964?pwd=Sk04ZDRhalI4QnZSYVg2bGdUeTJGZz09

Meeting ID: 931 4401 6964
Passcode: 820544

WAŻNA INFORMACJA!
Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.
Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2021 r.

sieci społecznościowe