Starogardzka i Pelplińska - wyłożenie i dyskusja

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej' został wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 23 sierpnia, o godzinie 17:00.

Wizualizacja. Propozycja zagospodarowania terenu wg projektu planu miejscowego. Model przedstawia bryły istniejącej i projektowanej zabudowy, oraz podkreślone kolorem zielonym tereny zieleni i drzewa. - grafika artykułu
Propozycja zagospodarowania terenu według projektu mpzp (etap - wyłożenie do publicznego wglądu)

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU trwa od 10 sierpnia 2022 r. do 8 września 2022 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

https://zoom.us/j/93445673241?pwd=QzM5SUJiNmxXaGQwb2MwWWY4QXZ3UT09

Meeting ID: 934 4567 3241

Passcode: 539997

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2022 r.

WAŻNA INFORMACJA!
Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane
w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności
w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.
Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

sieci społecznościowe