Starogardzka i Pelplińska - II konsultacje

Drugi etap konsultacji społecznych w sprawie projektu mpzp "W rejonie ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej" w Poznaniu

Wizualizacja. Propozycja zagospodarowania terenu wg projektu planu miejscowego. Model przedstawia proste bryły istniejących budynków oraz projektowanych. - grafika artykułu
Propozycja zagospodarowania terenu wg projektu mpzp (etap: II konsultacje społeczne)

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej' w Poznaniu.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu.

Konsultacje społeczne potrwają od 6 do 20 grudnia 2021 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adrian Taratajcio - z-ca kierownika zespołu projektowego - ataratajcio@poznan.mpu.pl,  Paulina Pudelska - koordynator projektu - ppudelska@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460

Kwestie organizacyjne Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

sieci społecznościowe