Sołacz cz. B - wyłożenie i dyskusja

Projekt mpzp "Sołacz - część B" w Poznaniu

model 3D - propozycja zagospodarowania (etap: wyłożenie do publicznego wglądu) - grafika artykułu
model 3D - propozycja zagospodarowania (etap: wyłożenie do publicznego wglądu)

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 19 kwietnia 2021 r. do 18 maja 2021 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online (szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2021 r.

sieci społecznościowe