Rejon ulicy Janikowskiej - I konsultacje

Serdecznie zapraszamy do udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Rejon ulicy Janikowskiej' w Poznaniu.

projekt mpzp Rejon ulicy Janikowskiej w Poznaniu - grafika artykułu
projekt mpzp Rejon ulicy Janikowskiej w Poznaniu

Zapraszamy do udziału w  I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Rejon ulicy Janikowskiej' w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 27 stycznia do 24 lutego 2023 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Joanna Grabarkiewicz - kierownik zespołu projektowego - JGrabarkiewicz@poznan.mpu.pl,  Katarzyna Stawiarska - koordynator projektu - KStawiarska@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 63-96-460

Kwestie organizacyjne Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!