"Rejon ulicy Głuszyna" - wyłożenie i dyskusja

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulicy Głuszyna' został wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r., o godzinie 17:00.

Grafika. Propozycja zagospodarowania terenu wg projekty mpzp. - grafika artykułu
projekt mpzp "Rejon ulicy Głuszyna" - wyłożenie i dyskusja

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 12 maja do 12 czerwca 2023 r.

DYSKUSJA PUBLICZNA

30 maja 2023 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

https://zoom.us/j/93382231160?pwd=SkVjK0dNNi9lUXlIRE4wWVA5YWVOdz09

Meeting ID: 933 8223 1160
Passcode: 051114

WAŻNA INFORMACJA!
Spotkania są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym niezakłóconego przebiegu spotkania. Udział w spotkaniu jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo nie wyrażenia zgody na nagrywanie Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie.

UWAGI DO PROJEKTU

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2023 r.

sieci społecznościowe