"Rejon pomiędzy ulicami Babimojską i Smardzewską" - I konsultacje

Serdecznie zapraszamy do udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Rejon pomiędzy ulicami Babimojską i Smardzewską' w Poznaniu.

Grafika. Fragment mapy miasta. - grafika artykułu
"Rejon pomiędzy ulicami Babimojską i Smardzewską" - I konsultacje

Zapraszamy do udziału w  I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Rejon pomiędzy ulicami Babimojską i Smardzewską' w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 13 października do 3 listopada 2023 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Joanna Grabarkiewicz - kierownik zespołu projektowego: JGrabarkiewicz@poznan.mpu.pl,  Katarzyna Chorążewicz - koordynator projektu: KChorazewicz@poznan.mpu.pl, Olga Seligmann - asystentka projektanta: OSeligmann@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 63-96-460

Kwestie organizacyjne Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!