Radojewo Zachód cz.C - wyłożenie i dyskusja

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część C w Poznaniu.

Model terenu - osiedle zabudowy jednorodzinnej, poszerzenie ul. F. Jaśkowiaka, obszar pod nową szkołę. - grafika artykułu
Propozycja zagospodarowania terenu wg projektu mpzp (etap: wyłożenie do publicznego wglądu)

II WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Od 1 lipca 2021 r. do 29 lipca 2021 r.

Dyskusja publiczna - 13 lipca 2021 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

Dane do logowania:

https://zoom.us/j/92801807821?pwd=QWcxNkNXODZGMmRQMnJHWGE2RnQvdz09
Meeting ID: 928 0180 7821
Passcode: 022153

WAŻNA INFORMACJA!
Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.
Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2021 r.

sieci społecznościowe