Podolany Południe - część B - wyłożenie i dyskusja

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Podolany Południe' - część B został wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 28 listopada, o godzinie 17:00.

Wizualizacja. Propozycja zagospodarowania terenu wg projektu planu miejscowego. - grafika artykułu
Propozycja zagospodarowania terenu według projektu mpzp (etap - wyłożenie do publicznego wglądu)

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU trwa od 24 listopada 2022 r. do 22 grudnia 2022 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

https://zoom.us/j/95490247520?pwd=cEtzZXNSUEVYR09Hb2JpN2JIOXMvZz09

Meeting ID: 954 9024 7520

Passcode: 586931

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2023 r.

WAŻNA INFORMACJA!
Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji. Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).