Ostrów Tumski - cz.płn.A - wyłożenie i dyskusja

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - część północna A.

Model terenu. Widok z mostu kolejowego na rzekę Warta i projektowane nowe budynki przy budynku Elektrociepłowni Garbary. W oddali projektowana kładka pieszo-rowerowa nad rzeką. - grafika artykułu
Propozycja zagospodarowania terenu wg projektu mpzp (etap: wyłożenie do publicznego wglądu)

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Od 19 lipca 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r.

Dyskusja publiczna - 29 lipca 2021 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

Dane do logowania:

https://zoom.us/j/92191759867?pwd=R0NtMTlVdVdOQUhiTFVPa08rQ1RsUT09

Meeting ID: 921 9175 9867
Passcode: 924362

WAŻNA INFORMACJA!
Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.
Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2021 r.

sieci społecznościowe