Osiedle Zwycięstwa - wyłożenie i dyskusja

Projekt mpzp osiedla Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz ul. Połabskiej w Poznaniu

Osiedle Zwycięstwa - wyłożenie i dyskusja - grafika artykułu
Osiedle Zwycięstwa - wyłożenie i dyskusja

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

W dniach od 19 maja 2021 r. do 18 czerwca 2021 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00 projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

Uwagi należy składać pisemnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub mpu@poznan.mpu.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2021 r. Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

sieci społecznościowe