Osiedle Kwiatowe cz. B - wyłożenie i dyskusja

Projekt mpzp Osiedle Kwiatowe cz. B - wyłożenie i dyskusja

Propozycja zagospodarowania terenu na podstawie projektu mpzp - grafika artykułu
Kwiatowe cz. B - wyłożenie i dyskusja

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 2 do 31 grudnia 2021 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
13 grudnia 2021 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r.

https://zoom.us/j/92240086754?pwd=SlFxQ2NGZW1EczVUdTNLaFMyRnJhdz09

Meeting ID: 922 4008 6754

Passcode: 371113

WAŻNA INFORMACJA!
Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane
w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności
w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.
Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r.

sieci społecznościowe