Nowe Studium Poznania

W dniu 11 lipca 2023 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Nowe Studium jest odpowiedzią na potrzeby ochrony miejskiego systemu zieleni z jednej strony, a potrzebą rozwoju miasta z drugiej.

Grafika ilustracyjna (kolor) - grafika artykułu
Ilustracja - studium

Studium, nazywane konstytucją przestrzenną miasta, jest dokumentem strategicznym, jednym z filarów prowadzenia polityki przestrzennej. Studium określa ramy rozwoju dla całego Poznania i stanowi podstawę dla kolejnych, bardziej szczegółowych opracowań, czyli miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jednymi z najważniejszych założeń projektowych nowego Studium jest ochrona miejskiego systemu zieleni z jednej strony, a z drugiej strony ważna jest również potrzeba rozwoju, czyli przyciąganie do miasta nowych mieszkańców i umożliwianie realizacji nowych inwestycji.