Nowa strona internetowa konsultacji społecznych

Oddział Komunikacji Społecznej Gabinetu Prezydenta startuje z nowym wortalem konsultacyjnym, aby zapewnić mieszkańcom Poznania lepszy i pełniejszy dostęp do istotnych informacji dotyczących partycypacji społecznej i konsultacji społecznych.

zrzut ekranu strony internetowej - grafika artykułu
Nowa strona internetowa konsultacji społecznych w Poznaniu

Nowa strona internetowa ma odświeżony układ oraz przejrzystą nawigację, a przede wszystkim jest responsywna, czyli dostępna na wszelkich urządzeniach mobilnych. Na wortalu można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące konsultacji społecznych prowadzonych w Poznaniu, publikowane w taki sposób, aby były przystępne dla wszystkich.

Znajdą się na niej informacje o konsultacjach społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z podziałem na I i II etapy, projektach drogowych i organizacji ruchu, projektach dotyczących architektury, transportu publicznego, zieleni, rewitalizacji oraz konsultacji społecznych programów i dokumentów strategicznych Miasta.

Na wortalu będzie można znaleźć również informacje dotyczące spotkań Prezydenta Miasta Poznania z Radami Osiedli i ich mieszkańcami. Będzie przekierowanie do strony bieżącej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego czy działań Centrów Inicjatyw Lokalnych.

Wortal będzie podawał również aktualne statystyki za poprzedni rok, w zakresie projektów partycypacyjnych tj. ilość procesów konsultacyjnych, ilość dni konsultacji w Poznaniu, liczba osób zaangażowanych w konsultacje społeczne (ich uczestników) a także ilość złożonych w konsultacjach wniosków, opinii, uwag czy postulatów.

Wśród nowych narzędzi na stronie znajdą Państwo między innymi interaktywną mapę miasta z informacją o uchwalonych lub opracowywanych planach miejscowych w Poznaniu. Wystarczy kliknąć dany obszar, a pojawią się podstawowe informacje z linkiem do karty konkretnego projektu planu miejscowego. Na górze strony będą mogli się Państwo zapoznać z najświeższymi i najważniejszymi informacjami. Każdy proces konsultacyjny ma specjalnie przygotowaną kartę procesu, a w niej zawarte są nie tylko wszelkie bieżące informacje, ale również materiały opracowane na potrzeby danego procesu.

Oddziałowi Komunikacji Społecznej Gabinetu Prezydenta zależy, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Właśnie dlatego, staraliśmy się uporządkować procesy konsultacyjne kategoriami tak, aby były bardziej przystępne dla każdego mieszkańca i aby  jeszcze szerzej włączać mieszkańców w proces zarządzania Naszym Miastem.

Zależy nam bardzo na poznawaniu opinii mieszkańców w różnych kwestiach poddawanych konsultacjom społecznym a także maksymalizacji efektywności i trafności procesów decyzyjnych w Mieście.

We współpracy z Biurem Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania zostały opracowane rozwiązania, mające nie tylko uprościć dostęp do informacji, ale sprawić, aby były one przystępnie i atrakcyjnie przygotowane. Warto tu podkreślić, że nowa strona internetowa jest w pełni kompatybilna z innymi serwisami miejskimi. Dzięki możliwościom nowej strony będziemy publikować wizualizacje projektowe, jak również inne materiały informacyjne (prezentacje, opisy czy animacje). Na stronie znajdzie się również miejsce dla materiałów filmowych, które dotychczas były publikowane w mediach społecznościowych.

sieci społecznościowe