Morasko i F.Jaśkowiaka - wyłożenie i dyskusja

Projekt mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" dla terenu w rejonie ulic Morasko i F. Jaśkowiaka w Poznaniu.

Wizualizacja. Propozycja zagospodarowania terenu wg projektu planu miejscowego. Model przedstawia proste bryły istniejących oraz projektowanych budynków. Budynki otoczone sa drzewami i zielenią. - grafika artykułu
Propozycja zagospodarowania terenu wg projektu mpzp (etap: wyłożenie do publicznego wglądu)

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Od 30 września 2021 r. do 28 października 2021 r.

Dyskusja publiczna - 14 października 2021 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

Dane do logowania:

https://zoom.us/j/98703663377?pwd=TWU1YURHZ01KY0JuRURqNjdTdFl1QT09

Meeting ID: 987 0366 3377
Passcode: 471804

WAŻNA INFORMACJA!
Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.
Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2021 r.

sieci społecznościowe