Krzywoustego i Rudzkiej - wyłożenie i dyskusja

Projekt mpzp 'W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej' w Poznaniu.

grafika informacyjna - grafika artykułu
wyłożenie do publicznego wglądu i dyskusja

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 1 do 30 grudnia 2021 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2022 r.

Dane do logowania:

https://zoom.us/j/94165921670?pwd=LzdtZU1rQ1FpQUk5ZXcvRFlUb3Fwdz09

Meeting ID: 941 6592 1670

Passcode: 468931

WAŻNA INFORMACJA!
Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.
Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2022 r.

sieci społecznościowe