KONKURS STUDENCKI - zagospodarowanie doliny Wierzbaka

Zapraszamy do udziału w konkursie studenckim na koncepcję zagospodarowania fragmentu doliny Wierzbaka pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary!

Grafika dot. konkuru studenckiego na koncepcję zagospodarowania fragmentu doliny Wierzbaka - grafika artykułu
Konkurs studencki - na koncepcję zagospodarowania fragmentu doliny Wierzbaka pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary

Studentki i Studenci!!!

Zapraszamy do udziału w konkursie na koncepcję zagospodarowania fragmentu doliny Wierzbaka pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary. Teren ten położony jest na obszarze, dla którego obecnie sporządzamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa".

Chcemy wyłonić najlepsze propozycje zagospodarowania przestrzeni, które umiejętnie połączą funkcje: rekreacji, retencji, komunikacji wewnątrz osiedla i parkowania oraz stworzą nową, przyjazną, zieloną przestrzeń na obszarze do tej pory niezagospodarowanym.

Najlepsze prace zostaną wykorzystane w procesie tworzenia projektu planu, a ich autorzy otrzymają nagrody finansowe o łącznej wysokości 6 tys. zł brutto:

- 1 miejsce - 3000 zł,

- 2 miejsce - 2000 zł,

- 3 miejsce - 1000 zł.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania.

Więcej informacji, regulamin konkursu z załącznikami oraz materiały do wykorzystania przy opracowaniu prac konkursowych znajdziecie na stronie https://www.mpu.pl/mim/wortals/mpu/konkurs-studencki-na-koncepcje-zagospodarowania-terenu,p,57004,59203,64055.html

Odpowiedzi udzielone na pytania dotyczące konkursu znajdziecie w załączniku https://www.mpu.pl/mim/wortals/attachments.att?co=show&instance=1017&parent=113310〈=pl&id=373777

Zapraszamy do udziału w konkursie!

sieci społecznościowe