Karpia - część wschodnia A - wyłożenie i dyskusja

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia A w Poznaniu został wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 r., o godzinie 17:00.

Wizualizacja przedstawia bryły istniejącej i projektowanej zabudowy. Kolorem zielonym podkreślono tereny zieleni i drzewa. - grafika artykułu
Propozycja zagospodarowania terenu według projektu mpzp (etap - wyłożenie do publicznego wglądu).

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 24 marca do 27 kwietnia 2023 r.

DYSKUSJA PUBLICZNA

18 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

https://zoom.us/j/95930719233?pwd=V2ludjhEU01acERNY2ZVM1pvZUZFUT09

Meeting ID: 959 3071 9233
Passcode: 655985

WAŻNA INFORMACJA!
Spotkania są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym niezakłóconego przebiegu spotkania. Udział w spotkaniu jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo nie wyrażenia zgody na nagrywanie Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie.

UWAGI DO PROJEKTU

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2023 r.