Jasna Rola cz.A - wyłożenie i dyskusja

Projekt mpzp w rejonie ulicy Jasna Rola - część A w Poznaniu

Wizualizacja. Propozycja zagospodarowania terenu wg projektu planu miejscowego. Model przedstawia bryły istniejącej i projektowanej zabudowy, planowany układ komunikacyjny oraz podkreślone kolorem zielonym tereny zieleni i drzewa. - grafika artykułu
Propozycja zagospodarowania terenu według projektu mpzp (etap - wyłożenie do publicznego wglądu)

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 24 lutego 2022 r. do 25 marca 2022 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 marca 2022 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r.

https://zoom.us/j/91359751175?pwd=K0NzaWV3dG1PS2g5K2kvYkRvQzB2Zz09

Meeting ID: 913 5975 1175

Passcode: 411452

WAŻNA INFORMACJA!
Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane
w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności
w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.
Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

sieci społecznościowe